Wednesday, 29 February 2012

Kelakuan yang mesti dihindari oleh remaja
Dari pakaian dan fizikal,mereka ini masih bersekolah.
Mungkin mereka ini berada di 
pusat internet.
Kejadian begini sepatutnya tidak harus dilakukan oleh remaja.
Seronok hanya untuk seketika tetapi kesan kehancuranya
boleh membuat kita menderita sepanjang hidup.
Oleh diharapkan remaja-remaja janganlah mengejar kenikmatan seketika ini
tetapi kejar nikmat yang berkekalan dengan mendekati diri
kepada Tuhan.....

No comments:

Post a Comment