Tuesday, 6 March 2012

Subhanallah, corak warna badan lembu ini membentuk peta dunia

Subhanallah . . .sesunguhnya Allah maha besar . .

No comments:

Post a Comment