Friday, 23 March 2012

Remaja Bangga Minum Arak


Kitab suci Al-Quran melarang pengambilan alkohol di dalam ayat berikut: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar (arak), berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Al-Maidah 5:90)

Sumber

No comments:

Post a Comment